مدیریت وبسایت: م - اسدی دفتر مرکزی: تهران, خ کارگر شمالی, ابتدای کوچه مظفری خواه, پلاک ۵ تلفنهای تماس: 09213992131 و شماره کارت جهت واریز وجوه آگهی ویژه: ۶۰۳۷۹۹۷۱۷۹۵۰۸۲۸۹ بانکملی , بنام م-اسدی