مشخصات ملک

شماره ملک3202275 تاریخ ثبت1397/08/29 تعداد بازدید276
  • نوع ملک :

    زمین
  • وضعیت :

    فروش
  • قیمت :

    قيمت هر متر مربع 1.308ميليون تومان قيمت کل 700ميليون تومان
  • آدرس کامل :

    کرمان - منطقه ذکر نشده
  • مشخصات عرصه :

    535متر-کاربري مسکونی-طول بر 20/6
  • امتیازات :

  • مشخصات زیربنا :

    سن بنا نوساز
  • وضعیت سند :

    شش دانگ
  • تجهیزات :

  • توضیحات :

    قابلیت تفکیک سند مالکیت موقعیت عالی تعداد بر: 1 نبش موبایل: 8206-148 (0913)

مشخصات مالک

  • مالک :

    محمد تقی رئیسی
  • تلفن :

    09132491621